Information

HANDELSBETINGELSER
 
Produktinformation:
På shoppen tilknyttet lassebauer.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til kundeservice@lassebauer.dk
 
Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Priserne kan ændres uden varsel. 
Køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen. Alle priser er vist inkl. moms.
 
Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på DOMÆNE.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra DOMÆNE.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til DOMÆNE.dk om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem køber og DOMÆNE.dk er først indgået, når DOMÆNE.dk ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.
 
Betaling:
Betaling sker via PayPal.com. Du kan betale med enten kreditkort (uden at du har en PayPal-konto) eller via din PayPal-konto.
De kreditkort- og betalingskortoplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PayPal.com i krypteret form, så det kun er dig og PayPal, der kan læse dem. Der er således ingen andre der ser eller gemmer dine kreditkortoplysninger. Ved køb med kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgår fra webshoppen tilknyttet lassebauer.dk.
 
Booking af coaching ifb med køb af bog eller andre tilbud:
Booking af møder aftales efter "først-til-mølle"-princippet, og tilbudet gælder frem til 6 måneder efter afgivelse af bestillingen, medmindre andet er angivet i tilbuddet; eks. tids- eller mængdebegrænsede tilbud.
Afbestilling af planlagt møde skal fra kundens side ske SENEST dagen før mødet.
Ved aflysning/rykning af møde på selve dagen for mødet bortfalder kundens ret til et nyt møde eller refundering.
Eneste undtagelse er pludselig opstået og alvorlig sygdom.
 
Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.
 
Reklamation:
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter køber har opdaget manglen ske indenfor rimelig tid efter varens modtagelse, og køber er således forpligtet til at undersøge varen snarest muligt efter modtagelsen.
Ellers mister køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.
Reklamation kan ske ved henvendelse til os på kundeservice@lassebauer.dk
 
Ansvarsfraskrivelse og garanti:
Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for sælgers kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
Sælger afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer.
 
Fortrydelsesret for FYSISKE VARER:
Meddeler køber lassebauer.dk, at køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler vi det modtagne beløb, forudsat at varen er ubrugt og uåbnet.
 
Varer der returneres ufrankeret eller pr efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark - ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark.
Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.
Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private) - det gælder ikke varer afhentet på vores adresse og heller ikke varer solgt til virksomheder.
 
Vi betaler de modtagne beløb, når den returnerede varer modtages i ubrugt og ubeskadiget stand.
Der er ingen fortrydelsesret for virtuelle varer / downloads.

Websitet lassebauer.myshopify.com drives af firmaet:
Fairmedia v/L Bauer,  CVR nr: 19491404
TELEFON 40408260
 
Forbehold for ændringer:
FIRMANAVN forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.
 
Links:
Forbrugerrådet  www.forbrugerraadet.dk 
Forbrugerinformation  www.forbruger.dk